Dane

Opis danych przechowywanych w ZIPX.

Specyfikacja danych aktu prawnego

Akt prawny w formacie XML tworzony jest zgodnie z poniższym schematem XSD. jest to rozbudowana wersja schematu stosowanego przez MSWiA w edytorze aktów prawnych EDAP. W wyniku prac nad produktami firm Administration & Business Consulting i ABC PRO Sp. z o.o., schemat został rozbudowany do obecnej postaci stosowanej w edytorze EAP Legislator i edytorach innych firm.

Poniżej znajduje się przykładowy akt prawny zgodny ze schematem.

<uchwala xmlns="http://www.crd.gov.pl/xml/schematy/edap/2010/01/02" uchylony="nie" status="uchwalony" widoczny="tak" id="4F24865A-BB30-4C24-B3CA-F5DF1BED0027">
  <!--Legislator 2.2.0.0 33k-->
  <metryka status-aktu="uchwalony" nazwa="uchwala" numer="123" opis-typu="Uchwała" data="2015-06-08T00:00:00Z" widoczny="tak" organ-wydajacy="Rady Gminy Gródek" organ-wydajacy-m="Rada Gminy Gródek">
  <organ-wydajacy glowny="tak" w-mianowniku="Rada Gminy Gródek">Rady Gminy Gródek</organ-wydajacy>
  <tytul>w sprawie uchwalenia regulaminu parku<przypis nr="1">1)</przypis></tytul>
  </metryka>
  <podstawa-prawna>Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172, zm. Nr 232, poz. 1378.) stwierdzam nieważność się, co następuje<przypis nr="2">2)</przypis>:</podstawa-prawna>
  <tresc-przypisow>
  <tresc-przypisu nr="1" typ="koncowy" ref="4E246C08-EA2D-4BA1-AAA6-E2F6F0F9F778">Przypis umieszczony przy przedmiocie regulacji.</tresc-przypisu>
  <tresc-przypisu nr="2" typ="koncowy" ref="C5250407-06F6-4EAB-82CC-D07223F07A98">treść przypisu pierwszego</tresc-przypisu>
  </tresc-przypisow>
  <zalaczniki>
  <zalacznik nr="1" naglowek="tak" rozmiar-papieru="A4">
  <do-aktu>Załącznik do Uchwały Nr 123<nl />Rady Gminy Gródek<nl />z dnia 8 czerwca 2015 r.</do-aktu>
  <paragraf nr="1" symbol-wysrodkowany="nie"> treść paragrafu w załączniku<przypis nr="1">1)</przypis></paragraf>
  <tresc-przypisow>
  <tresc-przypisu nr="1" typ="koncowy" ref="703D896F-023B-436E-8691-524F40166FFA">przypis w załączniku.</tresc-przypisu>
  </tresc-przypisow>
  </zalacznik>
  <zalacznik_bin nr="2" naglowek="nie" tytul="nie" hiperlacze="nie" nazwa="Zalacznik2.pdf" hash="zXeTPXZpzuXMaRb4QiVQIenpqmE=" typ="SHA-1">
  <tytul>tytuł załacznika binarnego</tytul>
  </zalacznik_bin>
  </zalaczniki>
  <uzasadnienie naglowek="tak" nazwa="JustificationData.dat" rozmiar-papieru="A4">
  <akapit nr="1" wyrownanie="do-lewej">Treść uzasadnienia<przypis nr="1">1)</przypis></akapit>
  <tresc-przypisow>
  <tresc-przypisu nr="1" typ="koncowy" ref="DE3AC65A-DF56-4CD5-9811-0A2279754077">przypis w uzasadnieniu</tresc-przypisu>
  </tresc-przypisow>
  </uzasadnienie>
</uchwala>

Historia zmian schematu:

 • 2010-08-09 - Utworzenie schematu w MSWiA
 • 2013-06-07 - Umieszczenie schematu pod adresem www.abcpro.pl/download/legislator/schemat.xsd
 • 2013-11-20 - Dodana:
  informacja o obsługiwanych znacznikach i atrybutach w elemencie zalacznik_bin
  obsługa typu aktu 'Upoważnienie'
  opisy dokumentów dodatkowych
 • 2013-11-25 - Dodane typu aktu 'Uchwała Budżetowa'
 • 2013-11-26 - Dodana obsługa podelementów dla elementu podpis, kontrasygnata, w-porozumieniu,zgodnosc-z-oryginalem
 • 2014-10-09 - Dodany element podwyliczenie
 • 2014-11-13 - Dodano:
  element tabela-word uzywany w Legislator Magic i w Legislator od wersji 2.2.0.0 SP30
  obsługa typu aktu 'Umowa partnerstwa'
  obsługa typów używanych w systemie eNadzor dla Urzędów Wojewódzkich:
  • przewodnik
  • procedura
  • odpowiedź na pismo
  • pismo z zapytaniem
  • wskazanie nadzorcze
  • zawiadomienie o wszczeciu postepowania
  komentarze do atrybutów tabeli
  opcjonalny atrybut 'par' dla elementów akapitowych
 • 2015-09-22 - Dodanie obsługi treści komentarzy (obsłużono w EAP XML Legislator od wersji 2.2.0.0 SP34) oraz usprawnienia tekstowych elementów wewnętrznych.
 • 2017-01-16 - Dodano:
  Obsługę typu aktu 'Polecenie' na wniosek UM Warszawa
  Obsługę wyspy w treści dokumentu
  Znacznik 'nbsp' do obsługi spacji nierozdzielającej
  Atrybuty dla elementu 'fragment':
  • wytluszczenie
  • kursywa
  • podkreslenie
  • indeks-gorny
  • indeks-dolny
  • wszystkie-wersaliki
  • rozmiar-czcionki
 • 2018-08-20 - Dodanie nowych typów dokumentów dla Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz instytucji sektora bankowego